Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) με την επωνυμία «Άρωμα Ολύμπου» είναι μια ομάδα ατόμων από την Πιερία και την ευρύτερη περιοχή της  που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή  και η παροχή υπηρεσιών  στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της οικολογίας ,του τουρισμού, της αγροτικής οικονομίας ,της αειφορίας και της εκπαίδευσης .

Στους βασικούς στόχους της ομάδας, εκτός από την .έμπρακτη  έκφραση της αγάπης για τον τόπο τους είναι η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων ,η ανάδειξη και προστασία των φυσικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων της Πιερίας, του Ολύμπου και των Πιερίων που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ «Άρωμα Ολύμπου» ασκεί οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα αγροτικού, παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, κατασκευαστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, θεραπευτικού, τουριστικού, επικοινωνιακού (προβολής και διαφήμισης) και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται οι σκοποί της Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι η

-Η καλλιέργεια, συγκομιδή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία αυτοφυών και μη, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, φρούτων και άλλων φυτών του δάσους και της υπαίθρου γενικότερα και των προερχομένων από αυτά προϊόντων καθώς και παραδοσιακών και καινοτόμων προϊόντων περιέχοντα βότανα, φρούτα και άλλα τοπικά προϊόντα.

  • Η παραγωγή, συγκέντρωση, συσκευασία, τυποποίηση, μεταποίηση, αποθήκευση, συντήρηση και εμπορία τοπικών παραδοσιακών προϊόντων όπως κεράσια Ράχης , ακτινίδια Πιερίας, μήλα, βερίκοκα, κάστανα, αμύγδαλα, καρύδια, κράνα, φουντούκια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Ολύμπου ,κράνα κλπ.

 

  • Η προστασία των αυτοφυών ενδημικών φυτών της περιοχής του Ολύμπου και των Πιερίων ,η ανάδειξη της μοναδικής βιοποικιλότητάς της, των φυσικών και πολιτιστικών μνημείων της
  • η καταπολέμηση της ανεργίας που πλήττει την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας προσφέροντας επαγγελματικές διεξόδους και τα κατάλληλα μέσα σε άτομα που αντιμετωπίζουν ζητήματα απασχόλησης και επαγγελματικής επιβίωσης

 

  • Η δημιουργία καταλυμάτων και υποδομών εκπαίδευσης και εκμετάλλευσης αγροτουρισμού, οινο-τουρισμού, δασικού τουρισμού.
  • Η παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τα φαρμακευτικά και άλλα βότανα, χρησιμοποιώντας τη μακρά παράδοση του τοπικού πληθυσμού στη χρήση βοτάνων για θεραπευτικούς σκοπούς.
  • Διοργάνωση περιηγήσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, πολιτιστικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, εκθέσεων, αγροτικών αγορών, καθώς και η έκδοση εντύπων σχετικών με τον κοινωνικό συνεργατισμό και την αγροτική ανάπτυξη και κάθε άλλη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αγροτική, την κοινωνική και τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, του κοινωνικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, ιαματικού, περιβαλλοντικού, αγροτικού τουρισμού και τουρισμού αναψυχής και αγροτικών και αγροτουριστικών εργασιών.
  • Η παροχή εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας, αλιείας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας, μελισσοκομίας, σηροτροφίας, παραδοσιακών επαγγελμάτων και τεχνών, στην παραγωγή βιολογικών αγροτικών προϊόντων, τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής και οικοτεχνίας και στην διατήρηση και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της Πιερίας αλλά και άλλων περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Η ανάληψη γενικά κάθε άλλης δραστηριότητας συναφούς προς τον σκοπό της επιχείρησης που εξυπηρετεί τις γενικότερες από το νόμο επιδιώξεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και προβάλλει οικονομικά, κοινωνικά, τουριστικά και πολιτιστικά την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας και γενικότερα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Η προσπάθεια για την εκπαίδευση και την ενεργότερη συμμετοχή του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού της περιοχής στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του τόπου….